Kúpa nového počítača síce určite vyrieši problém s rýchlosťou. ale nerieši problém s prenosom dát na nový počítač. Prenos údajov je proces, kedy si treba uvedomiť, že nové zariadenie nie je nikdy identické a to ani hardverovo ani softvérovo, to znamená že

 1. programy skopírované jedna k jednej na nový počítač neznamenajú hneď ich funkčnosť,
  1. programy sa inštalujú, aby sa nastavili na nové hardvérové požiadavky
  2. a je teda potrebný inštalačný súbor
  3. a u väčšiny programov licenčný kľúč alebo inštalačné heslo
 2. údaje sú uložené a namapované na existujúci program a preto
  1. sami o sebe môžu byť nečitateľné (vie ich rozšifrovať len autor programu) – napr. účtovná databáza
  2. je potrebné ich importovať predpísaným postupom, ak je to možné
  3. a niekedy je možné použiť len pripravenú zálohu* (viac. info pod obrázkom dole)
 3. a samotné pripojenie úložiska starého počítača a nového počítača je potrebné prepojiť tak
  1. že pri kopírovaní nedôjde k poškodeniu pôvodných dát
  2. a nepresunú sa do nového počítača škodlivé programy a vírusy
   1. takže na novom počítači je kvalitné antivírové zabezpečenie
   2. kopírujeme (ideálne zálohujeme) cez počítač/server s kvalitnou antivírovou ochranou

Tento na prvý pohľad zložitý proces je potrebné preto vykonávať zodpovedne, tak aby zákazníkovi nevznikla ďalšia škoda neodborným prístupom.

Ak sa chcete obrátiť na odborníkov neváhajte nás kontaktovať – záložka kontakt – alebo nonstop SMS na 0948777860

 

* niektoré programy vyžadujú pripravenú zálohu, preto je zálohovane napr. účtovníctva alebo iných programov dôležité vykonávať pravidelne a môže to byť jediná cesta, ako obnoviť programové údaje po páde, či poškodení programu, resp. po jeho reinštalácií do pôvodného stavu.

Bezplatné poradenstvo pre našich zákazníkov nájdete v záložke kontakt. Ak nie ste náš zákazník stačí požiadať o bezplatné  a nezáväzné vydanie servisnej karty, aby ste si overili naše služby. Napíšte nám na info@tujeto.sk alebo volajte na 0948777860 (nonstop SMS + Facebook messenger).