standard-title DOPLNKOVÉ SLUŽBY a PORADENSTVO

DOPLNKOVÉ SLUŽBY a PORADENSTVO

Keďže ako firma pôsobíme v oblasti informačných technológií, denne sa stretávame a riešime aj problematiku v ďalších oblastiach, ktoré s informačných technológií priamo alebo nepriamo súvisia. Ide o informácie a overené postupy riešenia v oblastiach ako ochrana dát. Naša firma spracováva firemné dáta našich klientov, vrátane osobných údajov, ktoré podliehajú zákonnej ochrane pod hrozbou vysokých pokút výhradne poučenými osobami, ktoré sú zmluvne zaviazané mlčanlivosťou, nakoľko chápu dôležitosť takejto ochrany. Ako firma využívame aj právne služby spoločnosti EuroTRADING s.r.o., ktorá je nie len odborným garantom v tejto oblasti, ale aj lídrom na trhu poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov.

SLUŽBY internetovej konektivity poskytujeme na profesionálnej úrovni a najmä sme presvedčený o tom, že tieto služby nie sú doménou jedného poskytovateľa, ale individuálnej ponuky pre konkrétneho klienta. Jednoducho nám zašlite Vaše číslo na pevnú linku (napr. SMSkou) a my Vám zavoláme: dokedy máte viazanosť, či sa dá platiť mesačne menej, koľko môžete ušetriť. Majiteľom SERVISNEJ KARTY poskytujeme službu „strážny pes“, ktorá Vám zabezpečí včasné upozornenie na koniec akcie alebo viazanosti. Nevyhadzujte peniaze svojou nečinnosťou ale spoľahnite sa na nás a ušetrite.

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO a jeho vedenie je oblasť, ktorej sa venujeme aktívne aj pre našich klientov. Pre našich klientov poskytujeme všeobecné informácie a poznatky práve z tejto oblasti. Majiteľom SERVISNEJ KARTY aj podrobné poradenstvo vrátane zákonných povinností atď.