Čo je to agregácia internetového pripojenia

Agregácia  predstavuje pri internetovom pripojení zdieľanie určitej „celkovej kapacity“ napr. 50Mbps (čo je ľudovo povedané 50-tisícka) pre viac užívateľov alebo pre užívateľov, kde celkový súčet maximálnych kapacít je vyšší. Príklad agregácie 1:2 – výpočet celková kapacita linky je 50Mbps (= 50.000 kbps) počet užívateľov je 20 maximálne rýchlosti u každého sú […]

more
Categories: Návody a rady, Novinky
Posted by