Uverejnené

Čo je to agregácia internetového pripojenia

AGREGÁCIA

Agregácia  predstavuje pri internetovom pripojení zdieľanie určitej „celkovej kapacity“ napr. 50Mbps (čo je ľudovo povedané 50-tisícka) pre viac užívateľov alebo pre užívateľov, kde celkový súčet maximálnych kapacít je vyšší.

Príklad agregácie 1:2 – výpočet

  • celková kapacita linky je 50Mbps (= 50.000 kbps)
  • počet užívateľov je 20
  • maximálne rýchlosti u každého sú 5Mbps
  • celková „predaná“ kapacita všetkým užívateľom je max. 100Mbps
  • výpočet 50:100 = 1:2 = výsledná agregácia

Pokračovať v čítaní: Čo je to agregácia internetového pripojenia